WebQuest Przewodnik po Wielkiej Brytanii

Proces

Na najbliższej lekcji podzielimy się na 4 grupy po ok. 6-8 osób:

Daniel Craig
Anglicy
Anthony Hopkins
Walijczycy
Sean Connery
Szkoci
Liam Neeson
Irlandczycy

Każda grupa podzieli między sobą zadania:

  • Historia i kultura regionu - 2 os.
  • Zabytki historyczne i kulturowe - 2 os.
  • Natura, pomniki przyrody - 2 os.
  • Techniczny aspekt przewodnika - 1 os.
  • + 1 os. dodatkowo pełniąca rolę lidera grupy, która będzie kordynowała pracą zespołu

Przygotujcie przewodnik w wybranej przez siebie formie, wybierzcie lidera grupy i podzielcie zadania między sobą. W każdej grupie lider (również wykonujący jakieś zadanie) będzie odpowiadał za komunikację pomiędzy członkami zespołu i stworzenie planu działania. Bardzo ważne będzie ciekawe przedstawienie znalezionych informacji, dodanie zdjęć, map, ciekawej szaty graficznej itp. Zadbajcie jednak o przejrzystość informacji i ich merytoryczność. Do szukania informacji wykorzystajcie podane źródła oraz samemu przeszukajcie internet.

Czas na przygotowanie projektu to 2 tygodnie. Na koniec grupy zaprezentują swoje prace na łamach klasy. Przy ocenie kluczową rolę będzie odgrywać zaangażowanie całej grupy a nie pojedynczych osób (ocena grupowa).