WebQuest Przewodnik po Wielkiej Brytanii

Kryteria oceny

Podstawowe
(1 pkt.)
Pełne
(2-3 pkt.)
Rozszerzone
(4-5 pkt.)
Wartość merytoryczna Przedstawiono podstawowe informacje dla tematu. Temat prawidłowo przygotowany. Informacje związane z tematem. Temat opracowany bardzo ciekawie. Zawarte są wszystkie wymagane informacje. Bezbłędnie.
Wrażenia wizualne Treści czytelne. Treści przedstawione w sposób ciekawy. Zawierają obrazy, linki itp. Konsekwencja w stosowaniu kolorystyki. Dobre rozmieszczenie zdjęć i tekstu. Przejrzystość.
Umiejętność współpracy w grupie Nie wszyscy członkowie grupy angażują się w pracę. Zaangażowanie w pracę całej grupy. Drobne nieporozumienia, konflikty. Bardzo dobra współpraca całej grupy. Zaangażowanie wszystkich członków grupy.

Do uzyskania jest 15 punktów.

14-15 punktów – ocena bardzo dobra
11-12 punktów – ocena dobra
8-9 punktów – ocena dostateczna
Poniżej 6 punktów – ocena dopuszczająca