WebQuest Przewodnik po Wielkiej Brytanii

strona główna

Autor
Hanna Kloczkowska
Strona główna

WebQuest stworzony jest dla uczniów ósmej klasy Szkoły Podstawowej. Czas na realizację tego projektu to dwa tygodnie a na przedstawienie wyników pracy poświęcone zostaną dwie godziny lekcyjne.